Tài chính dễ dàng

AlbrightThiryOrtho-EasyFinancing

Khi bạn xem xét chi phí điều trị chỉnh hình răng, cũng xem xét các lợi ích lâu dài của một đẹp, lành mạnh nụ cười. Chi phí điều trị chỉnh hình răng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mức độ nghiêm trọng của vấn đề, phức tạp của nó, và chiều dài của nó của điều trị.

Điều trị chỉnh hình răng là một đầu tư rất tốt trong Nha khoa tổng thể, y tế, và tâm lý lành mạnh của trẻ em và người lớn. Chúng tôi nhận ra rằng gia đình và cá nhân có nhu cầu khác nhau trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Để tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp một loạt các tùy chọn thanh toán và sẽ giúp bạn chọn kế hoạch mà bạn cảm thấy thoải mái đặt.

Chúng tôi xử lý các hình thức hợp lệ đặt bảo hiểm và yêu cầu bạn đưa thông tin bảo hiểm của bạn để thi ban đầu do đó chúng tôi có thể làm việc với bạn để tối đa hóa quyền lợi bảo hiểm của bạn.

Các câu hỏi thường gặp về quyền lợi bảo hiểm

Chỉnh hình răng bảo hiểm như thế nào?

Có rất nhiều khác nhau thỏa thuận giữa hãng bảo hiểm và thuê bao của họ. Từng hợp đồng cung cấp một mức độ khác nhau của lợi ích. Chỉnh hình răng bảo hiểm nói chung khác nhau từ bảo hiểm Nha khoa thường xuyên trong đó mỗi cá nhân được bảo hiểm thường có một lợi ích tối đa suốt đời cho dịch vụ chỉnh hình răng. Các khoản thanh toán thường được trả tiền trong quá trình điều trị miễn là phạm vi bảo hiểm là có hiệu lực. Chi phí cho các thiết bị bị mất hoặc bị hỏng thường không được bảo hiểm bởi bảo hiểm.

Thông tin văn phòng không cần phải nộp yêu cầu bồi thường đối với tôi?

Giúp chúng tôi trong việc xử lý yêu cầu bảo hiểm của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ, và số điện thoại của hãng bảo hiểm của mình cùng với người giữ chính sách ’ s tên, Ngày sinh, số an sinh xã hội. Mặc dù các chi phí toàn bộ chỉnh hình răng là trách nhiệm tài chính của bạn, chúng tôi sẵn sàng sẽ gửi bảo hiểm của bạn như là một lịch sự để bạn.

Chúng tôi là một nhà cung cấp tham gia với MetLife bảo hiểm