Lancaster văn phòng

Chúng tôi luôn luôn có sẵn để nói chuyện với bạn và giải quyết mối quan tâm của bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc e-mail. Nếu bạn liên hệ sau giờ, chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn ngày làm việc kế tiếp.

Albright & Thiry Orthodontics
1834 Oregon Pike
Lancaster, PA 17601

Điện thoại: (717) 569-6421
Fax: (717) 569-1578

Giờ:
Thứ hai-thứ sáu: 7:30 am-5 pm
Thứ bảy: 7:30 am-12 pm
Văn phòng giờ khác nhau giữa các văn phòng. Xin vui lòng gọi cho một cuộc hẹn.

Gửi cho chúng tôi một tin nhắn:

Tìm thấy chúng tôi: